Taslamalaryňyz üçin ýokary hilli deri

Biziň deri önümçiligimizde dürli aýakgaplary, mebelleri ýasamakdan başlap, egin-eşik tikmeklige çenli islendik taslama üçin deriniň köp görnüşini tapyp bilersiňiz. Derimiz iň oňat materiallardan ýasalýar we ýokary hilli standartlara laýyk gelýär. Tejribeli hünärmenlerimiz, siziň taslamaňyz üçin iň gowy deri saýlamaga kömek ederler.

Habarlaşmak üçin

Biz barada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Biz hakda tekst Türkmençe

Bizi saýlamak üçin titul Türkmençe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Bizi saýlamak üçin titul Türkmençe

Hyzmatlarymyz

«Maksat-deri» AGPJ-niň ýokary hilli gön önümlerine barha isleg artýar

Türkmenistanda gön önümlerini çig mal hökmünde müşderilere ýetirýän iri kärhanalaryň biri bolan «Maksat-deri» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň gön önümlerine günsaýyn isleg ýokarlanýar. Muny kärhananyň önümçiliginiň geriminiň giňelýändigi, müşderileriň sanynyň barha artýandygy hem aýdyň görkezýär.

“Maksat deri” gön önümleriniň 10 million inedördül dessimetrini Türkiýä ugratdyv

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) agzasy bolan “Maksat deri” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti (APJG) şu ýylyň başyndan bäri öndüren gön önümleriniň 10 million inedördül dessimetrini Türkiýä eksport etdi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty penşenbe güni habar berdi.

Habarlaşmak

Habarlaşmak üçin titul Türkmençe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Habarlaşmak üçin tekst Türkmençe

Tesbir ugratmak