Röwşen Agro

HIL KEPILLIGI

Başlamak

Biz barada

“Röwşen” hususy kärhanasynyň ýyladyşhanalar toplumy tutuş ýylyň dowamynda pomidorlaryň we hyýarlaryň iň gowy görnüşlerini ösdürip ýetişdirýär

1996 ýyldan bäri

Hyzmatlar

Ýyladyşhanalarda we açyk meýdanda tejribeli daýhanlar Marwellance, Altes, Bandita, Suşi, Harpink ýaly saýlama tohum öndürijilerinden pomidor we alça pomidorlarynyň ýigrimi görnüşine çenli ösdürýärler.

agro

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit

Harytlar

“Röwşen Agro” ýyladyşhana toplumy, Türkmenistanyň ilatyny iň häzirki zaman oba hojalyk tehnologiýalaryny ulanyp ösdürilip ýetişdirilen täze we ýokary hilli gök önümler - pomidor we hyýar bilen üpjün etmekde ýöriteleşendir.

Marvellance

Pomidoryň birýyllyk gyzyl görnüşleri, gysga wagtyň içinde iň häzirki döwürde kesellere we wiruslara garşylygy sebäpli hormat gazandy teplisanyň şertlerini üýtgetmek. Pomidoryň birýyllyk gyzyl görnüşleri, gysga wagtyň içinde iň häzirki döwürde kesellere we wiruslara garşylygy sebäpli hormat gazandy teplisanyň şertlerini üýtgetmek. Pomidoryň birýyllyk gyzyl görnüşleri, gysga wagtyň içinde iň häzirki döwürde kesellere we wiruslara garşylygy sebäpli hormat gazandy teplisanyň şertlerini üýtgetmek. Pomidoryň birýyllyk gyzyl görnüşleri, gysga wagtyň içinde iň häzirki döwürde kesellere we wiruslara garşylygy sebäpli hormat gazandy teplisanyň şertlerini üýtgetmek. Pomidoryň birýyllyk gyzyl görnüşleri, gysga wagtyň içinde iň häzirki döwürde kesellere we wiruslara garşylygy sebäpli hormat gazandy teplisanyň şertlerini üýtgetmek. Pomidoryň birýyllyk gyzyl görnüşleri, gysga wagtyň içinde iň häzirki döwürde kesellere we wiruslara garşylygy sebäpli hormat gazandy teplisanyň şertlerini üýtgetmek.

Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar

Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar

Hyyar Hyyar

Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar

Hyyar Hyyar Hyyar

Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar Hyyar

Girdeýji

“Röwşen” hususy kärhanasynyň ýyladyşhanalar toplumy tutuş ýylyň dowamynda pomidorlaryň we hyýarlaryň iň gowy görnüşlerini ösdürip ýetişdirýär

0

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

Biz barada

"Röwşen Agro" ýyladyşhana toplumy, Türkmenistanyň ilatyny iň häzirki zaman oba hojalyk tehnologiýalaryny ulanyp ösdürilip ýetişdirilen täze we ýokary hilli gök önümler - pomidor we hyýar bilen üpjün etmekde ýöriteleşendir.